Fiqih Lengkap Mengurus Jenazah Edisi Baru

M. Nashiruddin al-Albani  

Promo Harga Khusus Rp. 106,000

Rp. 42,000

Stok Tersedia :

Depok 44

Bandung 0

Yogya 8

Malang 0

Medan 10

Dalam pengurusan jenazah, Islam memberikan perhatian khusus terhadap urusan ini. Hal itu disebabkan hak jenazah untuk mendapatkan perlakuan dan pengurusan yang baik saat akan menghadap Sang Khalik dan meninggalkan dunia, keluarga, serta kerabatnya. Kenyataannya, masih ada umat Islam yang belum mengerti dan memahami tata cara mengurus jenazah. Tidak jarang pula dalam pelaksanaan pengurusan jenazah terdapat bid‘ah-bid‘ah yang dikhawatirkan dianggap sebagai ibadah yang harus dilakukan.

Buku Fiqih Lengkap Mengurus Jenazah menjelaskan
• tata cara mengurus jenazah
• menerangkan bid‘ah-bid‘ah yang harus dihilangkan dari pelaksanaan pengurusan jenazah dan setelahnya
• pelaksanaan pengurusan jenazah
• adab-adab ketika menghadapi orang yang sakit dan sakaratul maut
• adab-adab setelah pemakaman jenazah
• adab-adab ta’ziyah dan ziarah kubur
• dilengkapi gambar ilustrasi tahap pengurusan jenazah
Dapatkan buku Fiqih Lengkap Mengurus Jenazah dengan mengklik tombol beli.